Vejledning

Når hunden er hjemme igen

Diverse kommandoer og instruktioner

 

Plads

Hunden sætter sig ved førerens venstre side.

Ved indkaldelse skal hunden gå højre bagom og ligeledes sætte sig ved førerens venstre side. To stød i fløjten betyder det samme.

Hinter

Hunden skal gå ved førerens venstre side.

Dæk og afdækning

Gå ind foran hunden med løftet højre hånd og sig kommandoen "dæk".

En faldende fløjtelyd har samme betydning som "dæk"

Når hunden er dækket af, skal den blive på stedet selv om man går fra den.

Fløjten er et vigtigt redskab til at kontakte hunden. Når dækfløjten lyder skal   hunden lægge sig ligemeget hvor langt ude den er.

Apportering

Afdæk hunden (se ovenfor). Gå 30-40 m ud, smid apport-emnet, gå tilbage til hunden og sig kommandoen "apport". Herefter skal hunden så hurtigt som muligt finde frem til emnet og bringe det til føreren, gå bag om føreren og sætte sig (som ved "Plads"). Hunden skal holde fast i apport-emnet, indtil den bliver bedt om at slippe.

Aller    

Udtales "Alé". Hunden slippes fri og må gå i søg.       

  •